M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za veterinarsku rentgenologiju i fizikalnu terapiju

KLINIKE

Uvod

Zavod za Radiologiju i fizikalnu terapiju Fakulteta veterinarske medicineUniverziteta u Sarajevu postoji od 1949 godine. Za prvog šefa Zavoda imenovan jedoc. dr. Josip Kralj. Zavod je 1958. godine nabavio savremeni rentgensko –dijagnostički aparat –Muller DANA 400 sa stropnim pokretnim uređajem prilagođenza rentgenske pretrage kod domaćih životinja. Od 1975 godine u sklopureorganizacije fakulteta osnovan je Zavod za radiobilogiju sa dvije katedre (radiobiologija sa radjiacijskom higijenom i rentgenologija sa fizikalnom terapijom).Šef noformiranog zavoda je bio prof. dr Zdravko Milošević od 1975 do 1984. U općojreorganizaciji fakulteta tijekom agresije na BiH Katedra za rentgenologiju i fizikalnu terapiju je pripojena Kirurškoj klinici. U sklopu opće poslijeratne obnove Fakulteta nabavljen je 1998. godine suvremeni rtg uređaj sa TV lancem koji omogučava rtgdijagnostiku malih životinja kao i suvremeni aparat za automatsko razvijanje rtgfilmova i od tada je Katedra postala dio organizacione jedinice Klinikaveterinarskog fakulteta u Sarajevu. Od 2003 godine šef Katedre je prof.. dr Hrvoje Milošević.Od 2005. godine nabavljen je stomatoloski i pokretni rentgen uredjaj.

Diplomska nastava

U okviru dodiplomske nastave, Katedra organizira nastavu iz predmeta : «Veterinarska rentgenologija i fizikalna terpija» u VIII semestru.

Učešće na naučnim skupovima

- X Regionalno Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem. 01. – 05. 09. 2008, Kragujevac, 2008

- 15th International Congress of Mediterranean Federation for health and productionof ruminants.Kusadasi, Turkiye, 2007.

- Četvrti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, 21-23. 06., Zenica, 2006.

- VIII Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem.26 – 30.06., Neum, 2006.

- Treći simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sameđunarodnim učešćem, 28-30. septembar, Sanski Most, 2005.

- Simpozijum: ''Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima'',sa međunarodnim učešćem, 19-24. jun, Herceg Novi, 2005.

- V Middle- European Buiatrics Congress, XV. Magyar Buiatrikus Kongresszus, 2-5. juni 2004. god. Hajduszoboszlo, Mađarska.

- Drugi simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sameđunarodnim učešćem, 28-30. septembar, Bihać, 2004.

- VI Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem,14-18. juni, Budva, 2004.

- 15. Savjetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, 9-13. septembar, Zlatibor, 2003.

- Peto Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnimučešćem, Budva 2003.god.

- Prvi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva, Neum, maj 14-17. 2003.god.

- 15. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, septembar9-13. 2003. god.

- 5. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem,Budva, juni, 2003.god.

- 4. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem,Budva, juni, 2002.god.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

Nativna rentgenografija malih i velikih zivotinja

Kontrastna rentgenografija malih i velikih zivotinja

Fizikalna terapija malih zivotinja

Dodatne informacije

KORISNI LINKOVI:

ECDVI European College of Veterinary Diagnostic Imaging – www.vet.gla.ac.uk

Veterinary radiology, nuclear medicine, radiography – www.vetgate.ac.uk

RSNA LINK: Education Portal – Veterinary Radiology – www.rsna.org

Principles od Diagnostic Radiology: www.vet.ohio-state.edu

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-160
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.