M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za anatomiju i histologiju sa embriologijom

Zavod za morfologiju

Uvod

Zavod za anatomiju osnovan je 16. oktobra 1950. godine na dan kad je počeo i rad Fakulteta. Prvo predavanje održano je 17. oktobra 1950 sa temom "Mjesto i značaj anatomije među ostalim biološkim naukama". Predavanje je održao utemeljitelj i prvi šef Zavoda prof.dr. Milan Bevandić. Profesor Bevandić je učinio mnogo u početku rada Zavoda - nabavka materijala za nastavni proces, pripreme za osnutak anatomske zbirke, te je radio i sve ostale poslove dok nije osposobio kadar za određene poslove.

U početku svoga rada pored osnivača Prof.dr Milan Bevandić-a, na Zavodu su radila dva dodjeljena asistenta: Vladimir Puhalac i Božidar Malčić (izabrani na hirurgiji i rendgenologiji), a kao pomoćni asistent radio je Dušan Alagić. Poĉetkom 1955. godine Zavod dobija prvog stalnog asistenta Ibrahima Arnautovića, a 1956. godine i asistenticu Paulu Koričić.

Godine 1960. izabran je za asistenta Ivo Krčmar, a 1973. godine Hazima Pobrić. Naredni vremenski period karakteriše izbor stalnih asistenata ali i njihovo napuštanje Zavoda: Sreto Stančić, Alija Ćerimić, Dželal Hodžić, Erol Đumišić, Šola Jelica, Subotić Dobrila, Velida Ćutahija, Zoran Brkić str.saradnik, Nihad Fejzić, Radnić Zoran, Ramiz Velić. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu kao nastavni kadar ostaju na Zavodu Prof.dr Ibrahim Arnautović, Doc.dr.Hazima Pobrić i viš.asistent Velida Ćutahija.

Godine 1999. za višeg asistenta izabran je Rizah Avdić, 2005. godine za asistenta Tandir Faruk, a 2006. također za asistente, Bejdić Pamela i Hodžić Adnan. Godine 2011. za asistenta je izabran Hadžiomerović Nedžad.

Šefovi Zavoda za anatomiju u periodu od osnivanja do danas bili su: prof.dr Milan Bevandić od osnutka do 1981. godine, prof. dr. Ljubica Nešić od 1981. do 1983. godine, prof.dr. Ivo Krčmar od 1983. do 1987.godine, mr. Hazima Pobrić od 1987. do 1989. godine, prof.dr. Ibrahim Arnautović od 1989. do 1994. godine, prof.dr. Hazima Pobrić od 1994. do 2006. godine i prof. dr. Rizah Avdić od 2007. godine.

Na Zavodu su doktorirali: Ibrahim Arnautović 1958.godine, Paula Korčić 1960.godine, Ivo Krčmar 1964.godine, Hazima Pobrić 1990.godine, Rizah Avdić 2003.godine. Sve doktorske disertacije bile su vezane za kliničku i primjenjenu anatomiju radi što boljeg povezivanja nastavno-naučnog procesa, odnosno fundamentalnog i teoretskog predmeta sa klinikom, unoseći na taj način u anatomiju nova iskustva u obrazovnom procesu iz područja veoma važnih veterinarskih djelatnosti.

Na Zavodu za Anatomiju su gostovali u svrhu edukacije: Hristo Gdev - Veterinarski fakultet u Sofiji, Jože Lorger - Boitehnički fakultet u Ljubljani, Verica Mrvić -Veterinarski fakultet u Beogradu, Merih Haziroglu - Veterinarski fakultet u Ankari, Rober Henry - Veterinarski fakultet Knoxvil.

Tokom 1956.godine došlo je do spajanja Zavoda za Anatomiju i Odjeljenja za histologiju i embriologiju pod nazivom ¨Zavod za anatomiju i histologiju s embriologijom¨sa dva odjeljenja: Odjeljenje za anatomiju i Odjeljenje za histologiju i embriologiju. Danas Katedra za Anatomiju i histologiju s embriologijom nalazi se u sastavu Zavoda za morfologiju.

Diplomska nastava

Nastavni plan i program odvija se kroz dva semestra (I i II) sa predavanjima i sekcijskim vježbama. U prvih deset godina nastave, kao osnovna životinja izuĉavanja bio je konj, međutim danas se komparativno izučavaju sve domaće životinje.

Novi plan i program predviđa izučavanje: Kliničke anatomije, Anatomije kućnih ljubimaca i Anatomije egzotičnih životinja. Ispit se odvija u vidu pismene provjere putem testa, praktiĉnog rada i usmenog završnog ispita.

Postdiplomska nastava

U sklopu smjera "Biomedicina".

Učešće na naučnim skupovima

- XVIII World Veterinary Congress, Paris, 1968

- IX International Congress of Anatomists, Leningrad, 1970.

- International symposium in connection with education at veterinarians, Brno, 1976.

- Symposium for Anatomy, Histology & Embriology, Brno, 1979.

- World Veterinary Congress, Moskva, 1979.

- VIII European Congress on Electron Microscopy, Budapest, 1984.

- Medical Congress of the General Arab Veterinary Union, Benghazi, 1987.

- V Mamorijal Prof.dr. Frana Zavrnika u Ljubljani od 14 – 16. novembra 1991.g.

- Spominski sastanek profesorja dr. Frana I. Zavrnika, Gozd Martuljek, 1992.

- Scientific International Eilat Conference of Camelids: Science and Productivity. 15-19th December 1996, Eilat, Israel

- 78-th Conference of Research Workers in Animal Diseases , Chicago, SAD, 10 and 11th November 1997.,

- XXII Kongres Evropskog Udruženja Veterinarskih Anatoma, 26- 30. juli, Napulj, Italy, 1998.

- Prvi kongres veterinara BiH, Tuzla, 1998.

- XV Congress of International Federation of Associations of Anatomists, Rome, 11-16th September, Italy, 1999

- International Work shop-Quarzazate (Maroco), 24-26th October 1999 g.

- XXIII Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Olsztyn, Poland, 16-19th July, 2000.

- Drugi hrvatski veterinarski kongres, Cavtat, 10-13. oktobar, 2000.

- Bima - Fima International Convention, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina , June 2001.

- Eleventh Congress on Plastination and Biennial Meeting of the International Society for Plastination, 13-19th July, 2002 San Juan, Puerto Rico

- 27 th World Veterinary Congress 25-29th September 2002, Tunis.

- Prvi Simpozijum poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva, Neum, 14-17. Maj 2003. g.,

- First B&H Symposium “Morphology in Science and Practice with international participation” Sarajevo, 25–27th September 2003.

- Prezentacija na Simpozijumu "On Alternatives to the Use of Animals in Higher Education" organizovanom od strane Joint Research Centre of European Commission , Warsaw, Poland, October 18-20 th 2003.

- 12th International Conference on Plastination, Murcia, Spain, 11-16th July, 2004.

- Drugi Simpozijum poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, Bihać, 28-30. Septembar 2004. g.,

- Treći Simpozijum poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, Sanski Most, 28-30. septembar 2005. g.

- Međunarodna konferencija o kamilama Bureydah, Saudijska Arabija, 8–12. maj 2006.

- VII i VIII Simpozij Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika, Crna Gora, Herceg Novi, 2007., 2008. godina

- Fourth meeteng of the Young Generation of Veterinary Anatomists with Confocal microscopy, Ljubljana, Slovenia, 2007.

- Bosnian – Turkish Scientific Days, Sarajevo, 14-17. April 2011.

- Fourth B&H Symposium “Morphology in Science and Practice with international participation” Sarajevo, 27-30th September, 2012.

Naučno – istraživački projekti

1. Limbički sistem domaćih životinja -1974.

2. Vasa vasorum većih krvnih sudova kod nekih domaćih životinja.-1979.

3. Vaskularizacija distalnih dijelova ekstramiteta domaćih životinja 1989.

4. CEP Projekat ¨Anatomski muzeji Veterinarskog fakulteta¨ (finansiran od WUS Austria), 2000.

5. Projekt međunarodne organizacije za humanu edukaciju "InterNICHE",2003,

6. Projekt "Naučno stručna laboratorija za plastinaciju bioloških preparata" (Finansira Ministarstvo Obrazovanja i Nauke - Kanton Sarajevo) 2002. – 2004.

7. Projekt "Naučno stručna laboratorija za plastinaciju bioloških preparata" (Finansira Ministarstvo Obrazovanja i Nauke - Kanton Sarajevo) 2005. – 2007.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Forenziĉke usluge u oblasti morfologije

- Izrada anatomskih modela

- Plastinacija bioloških preparata

- Usluge veterinarske stomatologije

Dodatne informacije

U toku svog 50 - godišnjeg postojanja, organizovan kao Zavod za anatomiju i histologiju sa embriologijom, imao je intenzivnu saradnju sa fakultetima i institutima sarajevskog i drugih Univerziteta. Posebno se ističe saradnja sa respektabilnim Zavodima veterinarske anatomije evropskih, američkih i afričkih zemalja (Bugarska, Rusija, Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, Austrija, Njemačka, Engleska, Škotska, Libija, Sudan, Turska Tennessee – SAD).

Nastavnici anatomskog zavoda su članovi udruženja anatoma Bosne i Hercegovine, Udruženje anatoma Velike Britanije i Irske, Udruženje Evropskih Anatoma, Udruženje Svjetskih Anatoma, Američko udruženje za unapređenje nauke, članstva u njujorškoj akademiji nauka itd.

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-137
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.