M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za ekonomiku zdravlja životinja

Zavod za epizootiologiju

Uvod

Katedra za ekonomiku zdravlja životinja je dio Zavoda za epizootiologiju, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Formalno, Katedra je osnovna 1953. godine, ali u sadašnjem organizacijskom obliku operira od 2003. godine. Naša primarna funkcija je obrazovanje dodiplomaca Veterinarskog fakulteta u Sarajevu u područjima ekonomike zdravlja životinja, epidemiologije i biostatistike. Katedra također nudi neovisni i međunarodni program postdiplomske nastave za sticanje titule Magistra nauka iz oblasti veterinarske epidemiologije i ekonomike.

Pored obrazovanja, kao neodvojiv dio akademskog djelovanja u Bosni i Hercegovini, bavimo se istraživačkim radom u okviru regionalnih, nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, ali također konsultatskim i stručno-savjetodavnim uslugama za potrebe vladinog i nevladinog sektora u državi i inostranstvu.

Katedra raspolaže sa 200 m2 uredskog prostora koji je renoviran u 2007. godini. Naša računarska laboratorija ima 15+1 radnu stanicu opremljenu sa web-kamerama i slušalicama/mikrofonima. Laboratorija također ima neophodnu opremu i prostorno uređenje za multimedijalne prezentacije. Računari u laboratoriji i pripadajućim uredima osoblja su povezani u lokalnu mrežu (LAN), a sa svih pristupnih mjesta LAN-u omogućen je širokopojasni internet pristup. Naša računarska mreža također ima bežični pristup kako LAN-u tako i internetu.

U pogledu broja osoblja mi smo mala Katedra sa samo dva stalna radna mjesta i nekoliko povremenih i vanjskih suradnika. Šef katedre je Dr. Nihad Fejzić. Dr. Fejzić je profesor, sa diplomom Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, gdje je i magistrirao iz područja reprodukcije domaćih životinja i doktorirao iz područja ekonomike zdravlja životinja. Radio je na Fakultetu kao asistent, docent i profesor. Također je obnašao dužnost savjetnika ministra za poljoprivredu na kantonalnom nivou, a od 2003. do 2007. godine, dužnost zamjenika direktora državnog Ureda za veterinarstvo i funkciju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini do septembra 2011. Trenutno je u punom radmom kapacitetu zaposlen na Veterinarskom fakultetu Sarajevo. Područje interesa mu je: veterinarska epidemiologija, veterinarsko javno zdravstvo, biostatistika, modeliranje, nadzor i kontrola nad bolestima životinja naročito zoonotskog karaktera, ekonomika donošenja odluka o zdravlju životinja, ekonomska teorija razvoja poljoprivrede, informatičke aplikacije iz oblasti naučne i analitičke metodologije, upravljanja podacima i suvremenog obrazovnog procesa. Mr.sc. Sabina Šerić-Haračić je viši asistent, diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu ima titulu magistra nauka iz oblasti veterinarske epidemiologije sa Colorado State University (SAD). Ona asistira u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi koju organizira Katedra. Glavni znanstveni interesi su joj analitička epidemiologija, epidemiološko modeliranje, biostatistika i strategije prevencije i kontrole za zoonotske bolesti.

Diplomska nastava

Redovni predmet: Ekonomika zdravlja i proizvodnje životinja

Fakultativni predmet: Menadžment u veterinarstvu

Postdiplomska nastava

Biostatistika

Ekonomika zdravlja i proizvodnje životinja

Ekonomika znanstvenog rada u veterinarstvu

Stručni predmeti smjera Veterinarska epidemiologija i ekonomika

Stručni predmet smjera Higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla– Zakonski propisi i standardi i norme u proizvodnji i prometu živežnih namirnica i Ekonomika industrijske proizvodnje živežnih namirnica)

Naučno – istraživački projekti

Mi smo jedina Katedra Veterinarskog fakulteta i jedna od rijetkih katedri na nivou Univerziteta u Sarajevu koja je kompletan obrazovni proces organizirala kao on-line i/ili računarski osmišljene aktivnosti za učenje ili provjeru znanja. Naši napori ka inovacijama sadašnjih obrazovnih praksi su konstantni uključujući više težišta na praktičnom radu, učenje na principima rješavanja problema, osiguranje kvaliteta i transparentnosti u obrazovanju kao i druge relevantne prakse i standarde iz oblasti visokog obrazovanja Evropske Unije i drugih visokorazvijenih država. Skladno tomu, bili smo uključeni u više projekata iz oblasti obrazovanja kao što su:

- „Razvoj curriculuma prema bolonjskim principima“ zajednički projekat Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i Norveške škole veterinarskih nauka pod pokroviteljstvom Norveškog ministarstva vanjskih poslova, 2006-2008

- Trans-European mobility scheme for university studies - TEMPUS - projekat (CD-JEP-15039-2000), 1999- 2003

Naše primarno područje interesa u istraživačkom radu su primijenjena istraživanja kao podrška optimalizaciji donošenja odluka u privatnom/javnom sektoru a vezano za epidemiologiju i ekonomiku kontrole/prevencije bolesti životinja, a naročito zoonoza. Projekti u koje smo bili uključeni a koji su s time vezani su:

- Bruceloza ovaca u Bosni i Hercegovini; prevalenca, faktori rizika i evaluacija važeće strategije kontrole, 2005-2006

- Primjena kvalitativne analize rizika u evaluaciji biološke i zdravstvene ispravnosti uvezenih životinja i proizvoda (goveda i mesa goveda) u Bosnu i Hercegovinu sa posebnim osvrtom na tržište Kantona Sarajevo 2007-2008

- Ekonomski i stručni indikatori u profiliranju, planiranju razvoja i poslovnom upravljanju veterinarskim praksama u Bosni i Hercegovini, 2006-2008

- Primjena epidemiološkog modeliranja kod evaluacije ekonomskih posljedica važnih zaraznih bolesti mliječnih goveda na području Unsko-sanskog kantona, 2008-2009.

Imamo formalne sporazume o suradnji sa Animal Health Population Institute/Colorado State University (SAD) i Veterinarskim zavodom Bihać.

Dodatne informacije

VANJSKI SARADNICI:

Scott M. Cormwell, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr. Marko Tadić, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Doc. dr Semra Cavaljuga, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr Mo Salman, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

KORISNI LINKOVI

www.cvmbs.colostate.edu/APHI

http://www.vef.hr/org/ekonepi/

http://www.mf.unsa.ba

http://www.veterinarski-zavod.ba

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-145
  • Fax: 033/663-515
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.