E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za porodiljstvo i bolesti vimena

KLINIKE

Uvod

Među prvim klinikama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, 1. septembra 1952. godine osnovana je Klinika za porodiljstvo domaćih životinja. Za prvog šefa Klinike imenovan je doc. dr Vladimir Penavin. Dolaskom za šefa doc. dr Miroslava Varadina na ovu Kliniku formirane su dvije katedre, odnosno katedra za „Porodiljstvo i bolesti vimena“ i katedra za „ Fiziologiju i patologiju razmnažanja domaćih životinja“. koje i danas egzistiraju.Nakon odlaska u mirovinu Prof,dr Vladimira Penavina klinikom rukovodi Prof, dr Hamdo Lokvančić. Danas katedrom rukovodi Prof. dr Nazif Varatanović.

Diplomska nastava

Nastava iz predmeta „Porodiljstvo i bolesti vimena“ se izvodi tokom VII i VIII semastra. Cilj programa nastave je da buduće diplomirane veterinare educira i osposobi za samosralno rješavanje problema iz oblasti porodiljstva i bolesti mliječne žlijezde.

Postdiplomska nastava

U sklopu nastave na smjeru „Fuziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja“.

Učešće na naučnim skupovima

Nastavno osoblje Katedre učestvovalo je na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima ( Milano, Madrid, Minhen, Zagreb, Beograd, Poljska, Bugasrka, Umag, Portorož, Ljubljana, Budva, Ohrid, Neum, Subotica, Osijek, Panćevo, Neuma, i dr).

Naučno – istraživački projekti

Na Katedri je realizovano nekoliko međunarodnih kao i niz domaćih naučno istraživačkih projekata.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Dijagnostika graviditete

- Akušerske intervencije kod partusa

- Dijagnostika i terapija puerperaknih poremećaja

- Dijagnostika i terapija mastitisa

- Hirurške intervencije iz oblasti porodiljstva i mliječne žlijezde

- Ultrazvučna dijagnostika grsviditete i bolesti genitalnog trakta

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-126
  • Fax: 033/617-850