M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za unutrašnje bolesti domaćih životinja

KLINIKE

Uvod

Katedra za unutrašnje bolesti domaćih životinja u toku svog razvoja od 1951.godine, kada je osnovan Zavod za internu propedeutiku, sa nastavnim predmetom Interna kliniĉka propedeutika, 1952. kada je osnovana Medicinska klinika sa nastavnim predmetom Unutrašnje bolesti kopitara i mesojeda, te 1953. kada je osnovana Klinika za unutrašnje bolesti preživaĉa, svinja, peradi i kunića sa istoimenim nastavnim predmetom, pretrpjela je mnoge promjene. Prvi šef Interne klinike bio je dr. Ekrem Maglajlić.

Razvojni tok ove organizacione jedinice i nastavnih predmeta unutar nje bio je odraz personalnog sastava s jedne strane, kao i uticaja reforme visokog obrazovanja na tok i trajanje nastave na Veterinarskom fakultetu s druge strane.

Danas Katedra za unutrašnje bolesti domaĉih životinja organizira nastavu iz dva predmeta i to:

'' Unutrašnje bolesti kopitara i mesojeda sa propedeutikom'' i '' Unutrašnje bolesti preživara, svinja i kunića sa propedeutikom ''.

U poslijeratnom periodu u mnogo ĉemu je izmijenjen izgled prostorija u kojima se održava nastavni proces, te prijem i zbrinjavanje pacijenata, a nabavljeni su i suvremeni aparati za dijagnostiku oboljenja malih životinja.

Diplomska nastava

U okviru dodiplomske nastave, Katedra organizira nastavu iz predmeta:

'' Unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom'' i

'' Unutrašnje bolesti preživara i kunića sa propedeutikom ''.

Naučno – istraživački projekti

- North American Veterinary Conference- NAVC, Orlando, US, 2007., 2008. 2011.

- Simpozij Veterinara male prakse Srbije – SIVEMAP, Beograd 2004., 2006.

- X Regionalno Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem. 01. – 05. 09. 2008, Kragujevac, 2008

- 15th International Congress of Mediterranean Federation for health and production of ruminants. Kusadasi, Turkiye, 2007.

- Četvrti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, 21-23. 06., Zenica, 2006.

- VIII Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim

uĉešćem.26 – 30.06., Neum, 2006.

- Treći simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, 28-30. septembar, Sanski Most, 2005.

- Simpozijum: ''Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima'',sa međunarodnim učešćem, 19-24. jun, Herceg Novi, 2005.

- V Middle- European Buiatrics Congress, XV. Magyar Buiatrikus Kongresszus, Hajduszoboszlo, Mađarska, 2-5. juni 2004.

- Drugi simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem, 28-30. septembar, Bihać, 2004.

- VI Savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim uĉešćem,14-18. juni, Budva, 2004.

- 15. Savjetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, 9-13. septembar, Zlatibor, 2003.

- Prvi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva, Neum, maj 14-17. 2003.

- 5. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem, Budva, juni, 2003.

- 4. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim uĉešćem, Budva, juni, 2002.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- opšti kliniĉki pregled malih životinja

- hematološka i biohemijska analiza krvi

- brzi testovi za otkrivanje zaraznih i parazitarnih bolesti

- dermatološki laboratorij

- elektrokardiografija

- terapija unutrašnjih oboljenja malih životinja

- dijagnostika i terapija oboljenja preživara ( farmski i individualni naĉin držanja)

- dijagnostika i terapija oboljenja konja

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-131
  • Fax: 033/617-850