M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Poštovani,

Senat Univerziteta u Sarajevu je 19. 5. 2014. godine održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna situacija i aktivnosti Univerziteta u Sarajevu na pomoći stanovništvu i sanaciji šteta u poplavljenim područjima.

Na održanoj sjednici formiran je Koordinacioni tim za aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu poduzeti s ciljem pomoći stanovništvu i sanaciji šteta, te raščišćavanja poplavljenih područja.

PRILOGU vam dostavljamo smjernice Koordinacionog tima koje su utvrđene na sastanku održanom 19. 05. 2014. godine.

S poštovanjem,

Služba za pravne poslove

Kategorija: Vijesti UNSA