E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Zahvaljujući uspješnoj aplikaciji na Erasmus+ program, Mobile+3 project, KA107 međunarodna mobilnost, naš kolega doc.dr. Benjamin Čengić dobio je stipendiju za obavljanje mobilnosti nastavnika u svrhu održavanja teoretske i praktične nastave u trajanju od 5 radnih dana na Univerzitetu u Portu - Portugal (UPORTO).

Predavanja i praktični dio nastave održani su u prostorijama Veterinarskog fakulteta, koji je u sastavu Instituta biomedicinskih nauka Abel Salazar (ICBAS-UPORTO) i njihovih prostorija van grada (Vairao) gdje se nalazi klinika za velike životinje.

Predavanja su obrađivala temu modernih reproduktivnih metoda koje se sve više primjenjuju u menadžmentu mliječnih krava u cilju popravljanja reproduktivnih performansi, a praktičan rad je bio na temu transrektalne reproduktivne sonografije.

Učesnici predavanja i radionice bili su studenti treće i četvrte godine, a pristupili su im uz angažman našeg kolege prof. dr. Paula Korteza, koji je ujedno bio i kontakt osoba ispred Erasmus+ programa i ICBAS institucije.

Kroz predavanja studenti su se upoznali sa zdravstvenim abnormalnostima koja se dešavaju tokom puerperija, utjecaja sezonskih i nesezonskih bolesti, kao i kalkulacije rezultata primijenjenih metoda u unaprjeđenju reproduktivnih performansi.

Kroz radionicu studenti su podučavani o pripremi i obavljanju standardnih ultrazvučnih pregleda reproduktivnog sistema, dijagnostici ranog i kasnog graviditeta te uočavanja abnormalnosti genitalnih organa.

Mobilnost je bila dosta uspješna na uzajamno zadovoljstvo i dosta studenata je zatražilo prikazane prezentacije, a sa prof. dr. Paulom Kortezom i drugim njegovim kolegama je dogovorena i buduća saradnja.

20190605 161304 20190605 161633

20190606 190115 20190606 204337

20190606 190122

Kategorija: Vijesti