M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

U petak 02.10.2020. godine, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Smajlović, prodekan za finansije prof. dr. Jasmin Omeragić i šef Laboratorije za molekularno-genetička i  forenzička ispitivanja prof. dr. Teufik Goletić su bili na sastanku kod federalnog premijera Fadila Novalića. Sastanku su prisustvovali i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džidić.

Premijer je upoznat sa radom Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kroz naučno-nastavni proces, ali i javnozdravstvenoj ulozi kroz rad dijagnostičkih laboratorija, posebno u kontekstu zoonotskih bolesti.

Premijer je, zajedno sa ministrima, iskazao interes i želju da u što skorijem roku pruži konkretnu finansijsku podršku daljnjem unapređenju laboratorijskih kapaciteta koji bi se ogledali u osposobljavanju prve laboratorije biosigurnosnog nivoa 3 (BSL 3) na području Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, a koja će biti u sklopu laboratorija Veterinarskog instituta na Supu.

Također, sa ministrom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavit će se aktivnosti u cilju realizacije ranije dogovorene saradnje.

premijer i ministri

Kategorija: Vijesti