M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Temeljem akta Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3036/20 od 20.05.2020. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (VF UNSA) - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja (Laboratorij) vrši uslugu komercijalne PCR temeljene dijagnostike uzročnika oboljenja COVID-19 (real time RT- PCR za detekciju SARS-CoV-2 virusa). Testiranje klijenata se vrši na dostavljenim uzorcima (nazofaringealni i orofaringealni bris) uzetim u zdravstvenim ustanovama (npr. domovi zdravlja, ambulante i dr.).

 

Svi klijenti čiji su uzorci uzeti u proceduru u jutarnjim satima (do 9:30 sati) dobit će nalaz istog dana u poslijepodnevnim satima!

Cijena testiranja sa uračunatim PDV-om iznosi 140,40 KM i odnosi se isključivo na uslugu testiranja u laboratoriji VF UNSA.

 

KAKO SE TESTIRATI U LABORATORIJU VF UNSA

 

Kako bi uslugu PCR temeljene detekcije COVID-19 virusa učinili dostupnom što većem broju zainteresiranih, VF UNSA je potpisao sporazum o saradnji sa poliklinikama Agram (https://www.poliklinika-agram.ba/) i MBL 'BioLab' Cazin (https://hr-hr.facebook.com/biolab/). Plaćanje usluge testiranja preko ovih poliklinika vrši se prilikom uzorkovanja. Zbog ograničenog kapaciteta laboratorija VF UNSA preporučujemo da se predmetno uzorkovanje vrši u pomenutim poliklinikama. Uzorke uzete od strane poliklinika Agram i MBL 'BioLab' preuzimaju i na adresu Veterinarskog instituta transportuju uposlenici istih.

 

Maksimalan broj uzoraka koje Laboratorij može obraditi unutar jednog dana je 120, zbog čega je potrebna prethodna najava spomenutim poliklinikama. Napomena: Zainteresirani mogu uzeti uzorak, prema vlastitim preferencijama i u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja predmetno uzorkovanje.

 

 

Osim sa gore navedenim poliklinikama, a prije svega za potrebe testiranja reprezentativnih BiH timova u okviru UEFA takmičenja, VF UNSA ima potpisan sporazum o saradnji i sa poliklinikom Al-Tawil (https://klinikatawil.com/).

 

Klijenti izvan Kantona Sarajevo testiraju se pod istim uvjetima, a za dogovor oko termina testiranja trebaju izvršiti prethodnu najavu Veterinarskom institutu VF UNSA pozivom na tel. 033 775 557. Plaćanje usluge testiranja se u tom slučaju vrši u skladu sa informacijama navedenim niže.

 

 

O ČEMU ZAINTERESIRANI ZA TESTIRANJE MORAJU VODITI RAČUNA

 

Naglašavamo da su klijenti koji se komercijalno testiraju zbog potrebe putovanja u inostranstvo, dužni provjeriti zvanične informacije o ulasku i boravku u državi u koju putuju (najbolje na web stranici amabsade) i prikupiti potrebne formulare za neometan prelazak državnih granica. To je isključiva odgovornost klijenta i Veterinarski fakultet UNSA u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost!

 

Svi zainteresirani su dužni, prilikom uzorkovanja briseva, ČITKO popuniti epidemiološki obrazac (u prilogubez kojega uzorak neće biti stavljen u proceduru obrade i analize! Stoga je veoma važno da klijenti, pri uzorkovanju briseva, kod sebe imaju važeće osobne dokumente ili putne isprave s kojima planiraju putovati u inostranstvo (lična karta i pasoš).

 

 

REZULTATI ISPITIVANJA (NALAZ) – KADA, KAKO I GDJE PREUZETI

 

Izvještaj o analizi ('nalaz'), za uzorke dostavljene u Laboratorij do 9:30 sati, ukoliko im nije rečeno drugačije na mjestu uzorkovanja, klijenti mogu preuzeti isti dan u terminu od 15:45 do 16:15 (najkasnije) na adresi: Veterinarski institut VF UNSA (ulica Ismeta Alajbegovića Šerbe, broj 7).

 

 

Ukoliko bude eventualnih odstupanja u odnosu na navedeni termin izdavanja nalaza, klijenti će biti blagovremeno kontaktirani od strane uposlenika Laboratorije ili zdravstvene ustanove u kojoj je uzorak uzet.

 

INFO O PLAĆANJU USLUGA TESTIRANJA ZA KLIJENTE KOJI NE DOLAZE PREKO GORE NAVEDENIH POLIKLINIKA

 

Plaćanje se može izvršiti na depozitni račun, kako slijedi: 

Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet JR Kantona Sarajevo

  • Transakcijski račun BBI bank d.d. 1411965320008475
  • Vrsta prihoda: 722631
  • Općina: 077
  • Poziv na broj 0000000077
  • Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026
Kategorija: Vijesti