icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

ljubaznošću kolega sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobili smo još dva mjesta na ljetnoj školi „Zoonoze“. Prema već objavljenoj tabeli i propozicijama, kolegice Edna Lejla Salkić i Ivana Šistov su odabrane da budu učesnice pomenute ljetne škole.

Molim kolegice Ednu Lejlu Salkić i Ivanu Šistov da se što prije prijave kroz CEEPUS sistem.

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS