E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

ljubaznošću kolega sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobili smo još dva mjesta na ljetnoj školi „Zoonoze“. Prema već objavljenoj tabeli i propozicijama, kolegice Edna Lejla Salkić i Ivana Šistov su odabrane da budu učesnice pomenute ljetne škole.

Molim kolegice Ednu Lejlu Salkić i Ivanu Šistov da se što prije prijave kroz CEEPUS sistem.

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS