E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Politehnički univerzitet “Delle Marche” u Ankoni
 • Država: Italija
 • Erasmus kod: I ANCONA01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Master
  • PhD
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training.
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Politehničkom univerzitetu “Delle Marche” u Ankoni, studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru sljedećih studijskih oblasti (radi prenošenja tačnih informacija, nazivi programa su ostavljeni na engleskom jeziku):

 • Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary, +
 • Natural science, +
 • Business and Administration, +
 • Building and Civil Engineering,
 • Mechanics and Metal trades,
 • Information and Communication Technologies, +
 • Electronics and Automation,
 • Architecture and Town Planning.

Napomena: Studenti konkurišu za sve navedene oblasti, kao i za obavljanje prakse koju organizuje Politehnički univerzitet “Delle Marche” u Ankoni u okviru Foruma Jadransko-jonske privredne komoreForuma Jadransko-Jonskih gradova i UNIADRION-a. U okviru prakse moguće je obavljati sljedeće poslove: podrška u organizovanju mobilnosti studenata i osoblja u okviru međunarodne kreditne mobilnosti i UNIADRION događaja, podrška u izradi informacijskih brošura, administracijska podrška menadžeru evropskih programa, web dizajn. Akademsko konkuriše za one oblasti koje su označene sa znakom (+).

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR.
 • OSOBLJE:
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR.

Rok za prijavu je do 24.04.2019. godine do 15:00 sati.

Detaljan opis načina prijave i ostale informacije možete pronaći na linku http://www.erasmus.unsa.ba/erasmus-politehnicki-univerzitet-delle-marche-u-ankoni-ljetni-semestar-2019-2020-studenti-i-osoblje/

 

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS