icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

u prilogu se nalazi tabela sa rezultatima odabira kandidata za ljetnu školu „Health Control in Mountain Animal Breeding“ u organizaciji u organizaciji Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu kroz CEEPUS program mobilnosti, kao i Odluka na osnovu koje je vršen odabir.

Molim kolegicu Sanju Božić i kolegu Kenana Tabakovića da se što prije prijave kroz CEEPUS sistem.

 

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS