M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

International Cooperation VFS - News

Poziv na predavanje Dr. Aide Šarić na temu “Predstavljanje odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog Univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama” koje će se održat u petak, 19.04.2019.godine, u svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 10 sati. 

Dr. Aida Šarić, uvažena kolegica sa Medicinskog Univerziteta u Gracu, bit će gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.  

 

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS