E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

Na Konkurs za studente Veterinarskog fakulteta Univreziteta u Sarajevu za VetNEST CEEPUS program mobilnosti za 2019/2020. akademsku godinu koji je objavljen 16.05.2019., ukupno se prijavilo 19 kandidata na 12 raspoloživih mjesta. Rezultati Konkursa se nalaze u tabeli u prilogu, a rađeni su na osnovu Odluke Dekana Veterinarskog fakulteta Univreziteta u Sarajevu broj 02-07-477-2/13 od 07.06.2013. godine. Još jednom podsjećamo da su osnovni kriteriji prema gore pomenutoj odluci bili da prednost imaju studenti viših godina studija, te prosjek ocjena veći od 8,0. Dodatni kriterij o predhodnom korištenju CEEPUS stipendije je korišten samo u slučajevima kada kandidati ispunjavaju osnovne kriterije.

Rezultati odabira kandidata prijavljenih na Konkurs za CEEPUS program mobilnosti akademska 2019./2020.

Kriteriji za odabir Odluka

Napomena: Molimo odabrane kandidate koji planiraju aplicirati za boravke u zimskom semestru akademske 2019./2020. godine da se prijave kroz CEEPUS sistem najkasnije do 15.06.2019.

Odabrani kandidati koji planiraju aplicirati za boravke u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine, mogu se prijaviti kroz CEEPUS sistem do 31.10.2019.  godine.

 

Prof. dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS