E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Scholarships - News

Obavještavamo Vas da će se prezentacija stipendija, koje dodjeljuje Njemački parlament (Bundestag) sa univerzitetima iz Berlina, održati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) u srijedu 10. oktobra 2012. godine sa početkom u 09,30 sati.

Internacionalna parlamentarna stipendija (IPS) je namijenjena visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama koje imaju volju da zajedno sa ostalim činiocima aktivno i odgovorno oblikuju demokratsku budućnost svoje zemlje.

Njemački parlament pruža mladim osobama priliku da radom kod jednog člana Parlamenta u trajanju od 15 sedmica upoznaju njemački parlamentarni sistem i procese političkog odlučivanja, te da steknu praktična iskustva na području parlamentarnog rada.

Izlaganje će biti isključivo na njemačkom jeziku, a stipendije su namijenjene studentima koji govore njemački jezik.

Više informacija možete naći na web stranici: www.bundestag.de/ips.

- INFO BROŠURA

Kategorija: Scholarships