E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Scholarships - News

Kako bi se na što bolji način promovirala važnost stipendija za otvaranje i povećanje pristupa visokom obrazovanju, u Univerzitet u Sarajevu će tradicionalno organizovati Treći sajam stipendija 2012.

Zahvaljujući organizaciji prethodnih godina, sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika, saradnika i svih ostalih kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan nje. Treći sajam stipendija 2012 organizuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom kralja Baudouina, Mašinskim fakultetom, Studentskim parlamentom i Udruženjem „Spajalica“ kao medijskim partnerom (web portal www.stipendije.ba).

Dana 17. oktobra 2012. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9) u vremenu od 10,00 do 17,00 sati zainteresovani će moći prisustvovati prezentiranju programa stipendiranja institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inozemstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.).

Glavni cilj Trećeg sajma stipendija 2012 je promoviranje važnosti stipendija za otvaranje i povećanje pristupa visokom obrazovanju. Stipendije imaju ključnu ulogu u uklanjanju finansijskih prepreka pristupu visokom obrazovanju, te izravno utječu na povećanje broja visokoobrazovanih osoba koje će doprinositi daljnjem ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, te stvaranju društva utemeljenog na znanju.

Komisija za međunarodnu saradnju VFS

Kategorija: Scholarships