M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Scholarships - News

Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, a koji finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike i administrira Slovačka akademska informatička agencija – SAIA, otvorila je natječaj za stipendije za ljetni semestar akademske godine 2012/2013.

Detaljnije informacije o programu možete naći na slovačkom, engleskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku na službenoj web stranici www.scholarships.sk

Rok za podnošenje aplikacija je 31. oktobar 2012. godine do 16,00 sati.

Podnošenje aplikacije za stipendije moguće je izvršiti online na www.scholarships.sk ili www.stipendia.sk

KOMISIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Kategorija: Scholarships