M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) odobrio je akreditaciju br. LI-43-01 od 26. juna 2012. godine za ispitne laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu prema zahtjevima standarada BAS EN ISO/IEC 17025:2006. U  ispitnim laboratorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu uspješno je završeno ocjenjivanje laboratorija u svrhu potvrđivanja i proširivanja područja akreditacije.

Odlukom Komiteta za akreditiranje i Rješenjem broj: UP1-05-44-3-9-12/19 od 11.04.2019. godine potvrđuje se status odobrene akreditacije i proširivanje akreditacije za šest metoda na lokaciji Veterinarskog instituta na Stupu, kako je navedeno u Certifikatu o akreditaciji i Dodatku akreditaciji od 11.04.2019. godine.

 Akreditacija 2019

 

 

Obim akreditacije ispitnih laboratorija Veterinarskog fakulteta možete pogledati u PRILOGU.