M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Nastavni plan i program I (prvog) ciklusa studija na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu (Bolonjski sistem)

 

III GODINA

SEMESTAR V

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Veterinarska mikrobiologija s imunologijom II

3

-

2

5

75

5,0

2.

Patologija domaćih životinja II

3

1

5

9

135

8,0

3.

Patološka fiziologija domaćih životinja II

2

-

3

5

75

5,0

4.

Invazione bolesti životinja

2

1

3

6

90

6,0

5.

Veterinarska farmakologija i toksikologija I

3

-

3

6

90

6,0

 

UKUPNO

13

2

16

31

465

30,0

 

 

SEMESTAR VI

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Etologija i dobrobit životinja

1

-

1

2

30

2,0

2.

Veterinarska farmakologija i toksikologija II

3

-

2

5

75

5,0

3.

Unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom I

2

-

3

5

75

5,0

4.

Unutrašnje bolesti preživara i kunića sa propedeutikom I

2

-

3

5

75

5,0

5.

Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja I

2

-

2

4

60

3,5

6.

Porodiljstvo i bolesti vimena I

2

-

2

4

60

3,5

7.

Hirurgija sa onihologijom i oftalmologijom I

2

-

3

5

75

5,0

8.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

14,5

-

16,5

31

465

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Akvaristika

- Farmakognozija

Student može upisati četvrtu godinu studija bez položenih ispita iz predmeta „Etologija i dobrobit životinja“ i „Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja I“; ove predmete dužan je položiti prije polaganja ispita iz predmeta neparnog semestra naredne godine studija.

- OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA