M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Nastavni plan i program I (prvog) ciklusa studija na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu (Bolonjski sistem)

 

IV GODINA

SEMESTAR VII

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Veterinarska rentgenologija i fizikalna terapija

2

-

2

4

60

4,0

2.

Unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom II

2

-

3

5

75

5,0

3.

Unutrašnje bolesti preživara i kunića sa propedeutikom II

2

-

3

5

75

5,0

4.

Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja II

2

-

2

4

60

4,0

5.

Porodiljstvo i bolesti vimena II

2

-

2

4

60

4,0

6.

Hirurgija sa onihologijom i oftalmologijom II

2

-

3

5

75

5,0

7.

Bolesti pčela

1

-

1

2

30

2,0

8.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

13,5

-

16,5

30

450

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Veterinarska klinička hematologija i biohemija

- Veterinarska klinička endokrinologija

SEMESTAR VIII

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Uzgoj, proizvodnja i zdravstv. zaštita u peradarstvu I

2

-

2

4

60

4,0

2.

Zarazne bolesti životinja sa epizootiologijom I

3

-

2

5

75

5,0

3.

Higijena i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

3

-

3

6

90

6,0

4.

Higijena i tehnologija mesa i mesnih prerađevina I

2

-

3

5

75

5,0

5.

Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom

3

-

2

5

75

5,0

6.

Ambulantna klinika I

1

-

3

4

60

4,0

7.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

14,5

-

15,5

30

450

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Kućni ljubimci

- Veterinarska specijalna radiološka dijagnostika

Student može upisati petu godinu studija bez položenih ispita iz predmeta „Higijena i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda“ ili “Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom“; ove predmete dužan je položiti prije polaganja ispita iz predmeta neparnog semestra naredne godine studija.

- OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA