M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Drugi septembarski ispitni rok u skladu sa izmjenama i dopunama akademskog kalendara održat će se u slijedećim terminima:

I godina 03.10.2017. početak ispita je od 9 sati

II godina 03.10.2017. početak ispita je od 9 sati

III godina 04.10.2017. početak ispita je od 9 sati

IV godina 04.10.2017. početak ispita je od 9 sati

V godina 05.10.2017. početak ispita je od 9 sati

ISPIT TRAJE JEDAN DAN

Student ima pravo polagati jedan ispit prema svom izboru.

Ispit se prijavljuje lično u studentskoj službi, putem prijave koja se može nabaviti u Asocijaciji studenata Veterinarskog fakulteta.

Ispit se prijavljuje od 27.09. do 02.10.2017. godine do 12,00 sati.

Studenti koji ne prijave blagovremeno ispit neće moći pristupiti ispitu.

Prodekan za nastavu

Prof.dr. Rizah Avdić

Kategorija: Ispitni rokovi