M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Obavještavaju se studenti Integrisanog studija veterinarske medicine prvi i drugi ciklus da je Nastavno naučno vijeće na svojoj prvoj vanrednoj sjednici održanoj 14.01.2019. godine, a shodno Odluci Broj:01-1101-5/18 Senata Univerziteta Sarajevo usvojilo Odluku o ispitima koji se ne mogu prenijeti u narednu studijsku godinu.

Odluka u prilogu

 

Kategorija: Ispitni rokovi