M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

U skladu sa Izvedbenim nastavnim planom za 2016/2017 akademsku godinu u nastavku su termini ispitnih rokova.

- RASPORED POLAGANJA ISPITA

- PRENESENI ISPITI

 

Kategorija: Ispitni rokovi