M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 12. septembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, a u skladu sa kriterijima propisanim tekstom konkursa i na prijedlog Komisije za prijem i upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini, Vijeće doktorskog studija na 7. redovnoj elektronskoj sjednici usvaja i objavljuje

KONAČNU RANG - LISTU PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA

R.br. IME I PREZIME KANDIDATA
1. Amila Šunje-Rizvan
2. Faruk Mulabdić
3. Mithat Hadžiomerović
4. Jasminka Isović
5. Selmir Velić
6. Tanja Ilić
7. Nejra Fazlović
8. Ivona Božić
9. Dajna Preldžić
10. Husein Ohran
11. Nataša Kokotović
12. Darinka Klarić
13. Koro Amira
14. Nermina Spahija
15. Dejana Krneta
16. Samra Hašimbegović

U Sarajevu, 24.10.2018. godine

Kategorija: Oglasna ploča SS