E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

VIJEĆE SPECIJALISTIČKOG STUDIJA „VETERINARSKA MEDICINA I JAVNO ZDRAVSTVO"

LISTA PRIJEDLOGA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA STUDIJA ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU

 

Lista prijedloga tema završnih radova specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo" formirana je prema dostavljenim naslovima tema od strane rukovodioca smjerova i nastavnika učesnika u nastavi na istom smjeru.

LISTA U PRILOGU

 

Kategorija: Oglasna ploča SS