M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

O B A V J E Š T E N J E

Ovjera ljetnog semestra za redovne studente kao i ponovce počinje nakon završetka nastave ljetnog semestra od 21.06.2019. i traje do 14.07.2019. godine u vremenu od 0900 - 1230 .

Za ovjeru ljetnog semestra potrebno je da imate:

  • U indexu sve potpise predmetnih profesora (studenti ponavljači treba da imaju potpise profesora iz predmeta koje nisu položili).
  • Jedan lista o prijavi semestra ( zeleni ), treba da popunite sa obje strane (predmeti, profesori, sati ), datum obavezno upisati.

STUDENTSKA SLUŽBA

Kategorija: Oglasna ploča SS