M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Prema Odluci Senata UNSA br. 01-21-253/20 odobrava se produženje roka podnošenja prijava za upis na drugi ciklus studija zaključno sa 11.10.2020. godine, što se odnosi i na prijave na specijalitički studij Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; Veterinarska medicina i javno zdravstvo sa pripadajućim smjerovima.

Prijave na upis se rade preko #upisUNSA tj. https://upisi.unsa.ba

Kategorija: Oglasna ploča SS