M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini, objavljenog 04. septembra 2020. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta UNSA i u skladu sa kriterijima propisanim tekstom Konkursa te relevantnim odredbama Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij, a na prijedlog Komisije za prijem i upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2020/2021. godini, Vijeće Fakulteta na svojoj 9. vanrednoj - elektronskoj sjednici održanoj 20.10.2020. godine utvrđuje

 

KONAČNU RANG – LISTU SVIH PRIMLJENIH KANDIDATA

 

Lista objavljena dana 20.10.2020. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

Kategorija: Oglasna ploča SS