E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Obavještavamo studente IV godine da Ekstramural nastava (Ambulantna klinika I) počinje sa realizacijom 30.03.2019. godine po utvrđenom rasporedu.

Polazak prve grupe je 30.03.2019. u 9,00 sati – Veterinarski fakultet Sarajevo.

Prevoz kombi fakulteta.

- RASPORED

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr. Rizah Avdić

Kategorija: Raspored nastave