icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO     unsa logo  

VF70 logo1 04

Nacionalni (domaći) naučnoistraživački i razvojni projekti

Redni broj Naziv projekta Pozicija VF UNSA u projektu Izvor(i) finansiranja Period implementacije Voditelj / koordinator projekta
 
1. Istraživanje uzročnika zaraznih i parazitarnih bolesti u krpeljima na području Kantona Sarajevo Koordinator Vlada Kantona Sarajevo 2019. Prof. dr. Jasmin Omeragić
2. Monitoring parazitarnih oboljenja životinja u Kantonu Sarajevo Koordinator Vlada Kantona Sarajevo 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić
3. Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranosti tla i biljne vegetacije sa parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Grada Sarajevo Koordinator Grad Sarajevo 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić
4. Istraživanje  kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Federacije BiH i mjere sanacije Koordinator Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH 2018/2019. Prof. dr. Jasmin Omeragić
5. Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode "Skakavac" Koordinator Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Bosne i Hercegovine 2017-2019. Prof. dr. Nihad Fejzić
6. E-Vet - web bazirana platforma za informiranje, veterinarsko savjetovanje, edukaciju i promociju odgovornog odnosa, držanja i veterinarske skrbi za unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja Koordinator Ministarstvo Civilnih poslova BiH i samofinanciranje 2018 Prof.dr. Nihad Fejzić
7. "Istraživanje potencijala halogeniranog boroksina u tretmanu inducirane upalne reakcije kože na in vivo modelu pacova" Partner Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH 2018-2019 Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo
 
8.

Raširenost korištenja opojnih sredstava

u studentskoj populaciji na području FBiH

Koordinator Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2017 Amina Hrković-Porobija  
9. Ispitivanje mineralnih komponenata autohtonih sireva - Livanjskog i Travničkog (Vlašičkog) Koordinator

MONiM KS

2017-2018 Amina Hrković-Porobija  
10.

Komparativna analiza hematoloških i biohemijskih parametara krvi pramenke i plemenitih pasmina ovaca u BiH

Koordinator MONiM KS 2018 - 2019 Prof. dr. Aida Hodžić  
11. Prevalenca i učestalost mikrobioloških i hemijskih kontaminanata u internim kontrolama proizvođaća namirnica animalnog porijekla Partner

Ministarstvo privrede KS

2018 Prof.dr. Muhamed Smajlović
12. Unaprijeđenje IT infrastrukture za potrebe nastave - Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu Do kraja 2018. Izmir Kovčić, dipl.vet
13. Uređenje i modernizacija male disekscione sale Katedre za anatomiju   Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu Do kraja 2018. Doc. dr Faruk Tandir
14. Projekat adaptacije prostorije za prijem i čekaonice klinike Veterinarskog fakulteta Koordinator FMON BiH 2017 Prof. dr. Amir Zahirović
15. Prevencija širenja infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo u 2018. godini Koordinator Vlada Kantona Sarajevo 2018 Prof. dr. Amir Zahirović
16.

Analiza dinamike i značaja promjena nivoa proteina autne faze pasa  u hirurškoj traumi

Koordinator MONiM KS 2018 Doc. dr. Nejra Hadžimusić
17. FARMA II - Testing Samples from Suspicious Animals on Presence of Lumpy Skin Disease (LSD) and Bluetongue Disease (BT) Koordinator i partner USAID i Vlada Kraljevine Švedske 2017 - 2018 Prof. dr. Teufik Goletić
18. Studija o zbrinjavanju pasa lutalica na području općine Centar -Sarajevo koordinator Općina Centar 2017-2018 Prof.dr Vedad Šakić
19. Popularizacija autohtonih vrsta domaćih životinja kroz edukativne radionice u osnovnim školama općine Centar - Sarajevo koordinator Općina Centar 2018 Prof.dr Vedad Šakić
20. Utvrđivanje kriterija zaraženosti pčelinjih zajednica s Nosema spp. s akcentom na trutove tokom i van reproduktivne sezone Koordinator MONiM KS 2017 Doc.dr. Lejla Velić
21. Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela u serumima pasa lutalica nakon primjenjene antirabične zaštite Koordinator MONiM KS 2017 Doc.dr. Lejla Velić
22. Ispitivanje pristustva specifičnih antitijela za Brucella spp. kod svinja u farmskom uzgoju Koordinator FMON BiH 2017 Doc.dr. Lejla Velić
23.

Unapređenje reproduktivnih performansi goveda upotrebom hormonalnih protokola za sinhronizaciju estrusa i ovulacije

Koordinator MONiM KS 2018 Doc.dr. Benjamin Čengić
24. Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i bližoj okolini TE Tuzla koordinator Termoelektrana Tuzla 1 godina Prof. dr. Nedžad Gradaščević
25. Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i bližoj okolini TE Tuzla koordinator Termoelektrana Kakanj 1 godina Prof. dr. Nedžad Gradaščević

 

Međunarodni naučnoistraživački i razvojni projekti

Redni broj Naziv projekta Pozicija VF UNSA u projektu Izvor(i) finansiranja Period implementacije Voditelj / koordinator projekta
   
1. Ticks mapping in Bosnia and Herzegovina Partner ECDC/EFSA 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić (koordinator za BiH)
2. COST Action „Action FA1408 “A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP) Partner EU 2015-2019. Prof. dr. Jasmin Omeragić i prof. dr. Davor Alagić (članovi UO)
3. VectorNet - European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents Partner EFSA/ECDC 2015-2018 Prof. dr. Almedina Zuko i prof. dr. Jasmin Omeragić (koordinatori za BiH)
4. Network for Evaluation of One Health (NEOH) COST Action TD1404 Partner COST grant i samofinanciranje 2014  - 2018. Prof. dr. Nihad Fejzić i doc. dr. Sabina Šerić-Haračić (članovi UO)
5. Strengthening State Infrastructure for Food and Animal Food Control, and Protection of Animal Health (BOH2016004 2018 (BOH5002) ). Partner IAEA 2018 - 2019 Prof. dr. Nihad Fejzić (koordinator za VF UNSA)
6. Hematological parameters Pramenka sheep breed of Bosnia and Herzegovina partner

Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

2018-2019 Prof. dr. Mensur Vegara
7. COST Action CA 17108 - Aedes Invasive Moquitoes (AIMS) Partner EC/EU 2018 - 2022 Prof. dr. Teufik Goletić i prof. dr. Almedina Zuko (članovi UO)
8. Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes (RER 5022). Partner Joint FAO/IAEA 2016 - 2019 Prof dr. Teufik Goletić (koordinator za VF UNSA)
9.

COST Action FA 1404 – Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI).

Partner EC/EU 2015 - 2018 Prof. dr. Teufik Goletić i prof. dr. Aida Kustura (članovi UO)
10. MediLabSecure - One Health Network for the Prevention of Vector-borne Diseases Around the Mediterranean and Black Sea Regions Partner EU 2018 - 2021 Prof. dr. Hajrudin Beširović i prof. dr. Teufik Goletić
11. Combating unemployment through partnership of local actors - Entrepreneurship, rural development and agriculture - BGUE-B2015-22.020401-C8-ELARG – 2016. Partner EU – IPA fond 2016 - 2018 Prof. dr. Edin Šatrović (koordinator za VF UNSA)
12. Contribution to implementation of CITES Convention in BiH. EuropeAid/137-042/DD/ACT/BA – 2016.

Partner

EU – IPA fond 2016 - 2018 Prof. dr. Edin Šatrović i prof. dr. Teufik Goletić (koordinatori za VF UNSA)
13. Canine Brucellosis Survey in Europi Participant EU/EU Reference laboratory France 2018 Doc. dr. Lejla Velić (koordinator za BiH)
14.

Further building of the national capacities and setting the standards for decreasing risk to public health due radon exposure TC 2020-2021

partner IAEA 2 godine -