M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za hirurgiju sa onihologijom i oftalmologijom

KLINIKE

Uvod

Veterinarska hirurgija predstavlja modernu granu veterinarske nauke i nezamjenjiv je dio svakodnevne prakse. Katedra za hirurgiju osnovana je 1952. godine kao sastavni dio Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, jedinog na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj našeg rada je proizvesti doktore veterinarske medicine spremne zadovoljiti standarde savremene hirurgije, pružiti adekvatan tretman te osigurati dobrobit naših pacijenata.

slika4slika5

slika6

Diplomska nastava

Nastava iz predmeta „Hirurgija sa onihologijom i oftalmologijom“ se izvodi na četvrtoj godini studija veterinarskog fakulteta tokom VII i VIII semestra. Provjera znanja studenata obavlja se putem testa, praktičnog i usmenog ispita.

Postdiplomska nastava

Postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra veterinarskih nauka iz oblasti „Uzgoj, reprodukcija, ishrana i ekonomika animalne proizvodnje“, smjer ''Klinička patologija, dijagnostika i terapija mesoždera i kućnih ljubimaca''.

Učešće na naučnim skupovima

- SIVEMAP „Small Animal Veterinary Simposium“, Beograd, Srbija, 21.-23.10.2011.

- Šesti simpozijum o aktuelnim bolestima malih životinja, Sarajevo, BiH, 21.-22.10.2011.

- Bosnian – Turkish Scientific days, Sarajevo, BiH, 14.-17.4.2011.

- WSAVA Continuing Education Project „Emergency Surgery and Traumatology Course“ Beograd, Srbija, 5.3.2011.

- SEVC ''General Scientific Programme'' Barcelona (Španija), 1-4.10.2009.

- Small Animal Anaesthesia Course, Bolnica za živali Postojna (Slovenija) 26. – 26.7.2009

- Clinica veterinaria 2009, Subotica (Srbija), 19.-21.6.2009.

- XXII Simpozijum o aktuelnim bolestima malih živali, Lipica (Slovenija), 5.-7.-3.2009.

- VI Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Goražde (BiH), Oktobar 2008.

- Clinica veterinaria 2008., Kragujevac (Srbija), Septembar 2008.

- V Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Travnik (BiH) Oktobar 2007.

- Clinica veterinaria 2007., Subotica (Srbija), Juni 2007.

- 31st WSAVA, 12th FECAVA i 14th CSAVA, Prag (Češka) Oktobar 2006.

- IV Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Zenica (BiH), Septembar 2006.

- VIII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2006'', Neum (BiH), Juni 2006.

- VII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2005'', Ohrid (Makedonija), Septembar 2005.

- III Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Sanski Most (BiH), Juni 2005.

- 29th WSAVA, 10.th FECAVA, 7.th HVMS, Rodos (Grčka), Oktobar 2004.

- V Middle Eurpoean Buiatrics Congress, XV. Maygar Buiatrikus Kongresszus, Hajdszoboszlo (Mađarska), Juni 2004.

- II Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Bihać (BiH), Septembar 2004.

- VI savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2004'', Budva (Crna Gora), Juni 2004.

- 15. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor (Srbija), Septembar 2003.

- I Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Neum (BiH), Maj 2003.

- 27th World Veterinary Congress, Tunis, Septembar 2002.

- 29 th European Symposium on Calcified Tissues, Zagreb (Hrvatska), Maj 2002

- IV savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2002'', Budva (Crna Gora), Juni 2002.

- Simpozij o učestalosti malignih tumora populacije BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo (BiH), Mart 2002.

- III savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2001'', Budva (Crna Gora), Juni 2001.

- 34 th VOORJAARSDAGEN, Kongres za male životinje Kraljevskog nizuzemskog veterinarskog društva, Amsterdam (Holandija), April 2001.

- Seminar o primjeni lijekova i aditiva kod životinja u organizaciji ''LEK'' Ljubljana, Murska Sobota (Slovenija), Septembar 2000.

- Svjetski kongres male prakse WSAVA/FECAVA, Voorjaarsdagen Kongres, Amsterdam (Holandija), April 2000.

- Prvi kongres veterinara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla (BiH), Oktobar 1998.

Naučno – istraživački projekti

- Genetičke determinante koštano-tkivnog inžinjeringa 2008.

- Efekti ubrzane i usporene aplikacije intraosealne anestezije na srčani ritam eksperimentalnog modela psa, 2008.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

slika3Opšti klinički pregled, specijalistički klinički pregled, klistiranje, sondiranje, punkcija, ekstrakcija zuba, sedacija i anestezija, postavljanje udlaga, previjanja, obrada i toaleta rana, kastracije, eksplorativna laparatomija, gastrotomija, enterotomija, resekcija crijeva, splenektomija, cistotomija, odstranjivanje analnih vrećica, enukleacija, operativno liječenje: prijeloma, ušnih hematoma, kriptorhizma, sindroma torzije/dilatacije želudca, dijafragmatske, umbilikalne, perinealne, skrotalne, ingvinalne hernije, prolapsa rektuma, entropija, ektropija, cherry eye, tumora.

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-134
  • Fax: 033/617-850