E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Dijagnostika upalnih stanja urinarnog trakta, prisustva urolita (kamenaca u bubrezima, mokraćnim putevima i mokraćnoj bešici) i njihova identifikacija i dijagnostika zatajenja bubrega (akutno i hronično).

 

–                    Klinički pregled

–                    Urin analiza

–                    Mikroskopski pregled sedimenta urina

–                    Analiza biohemijskih parametara krvi koji ukazuju na stanje i funkciju bubrega

–                    Bakteriološka, mikološka i parazitološka analiza urinapas lezi

 

 

Dijagnostika oboljenja respiratornog trakta pasa i mačaka

 

–                    Klinički pregled

–                    RTG

–                    Mikrobiološka analiza nosnog i nazofaringealnog brisa

 

Dijagnostika oboljenja gastrointestinalnog trakta, jetre i pankreasa pasa i mačaka

 

–                    Klinički pregled

–                    Analiza biohemijskih parametara krvi koji ukazuju na stanje i funkciju jetre i pankreasa

–                    Parazitološka i bakteriološka analiza fecesa

–                    Nativna i kontrastna RTG dijagnostika

–                    Ultrazvučni pregled abdominalnih organa

 


 

VIŠE INFORMACIJA O KATEDRI ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI I OSOBLJU