M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo br. 33/17), u periodu od 10. -19.01.2018. godine, Odbor za osiguranje kvaliteta Veterinarskog fakulteta UNSA je proveo anonimnu anketu dodiplomskih studenata našeg Fakulteta u cilju ocjene kvaliteta nastave realizirane u toku zimskog semestra šk. 2017/18. godine.

Učešće u anketi je uzelo 212 od ukupno 430 upisanih studenata, odnosno 49,3% studenata. Ovakav odziv je u skladu s anketama provedenim prethodnih godina, kada je izlaznost također iznosila približno 50%.

Prema rezultatima ankete, studenti su ukupni kvalitet nastave na Fakultetu ocjenili kao vrlo dobar (prosječna ocjena 4,08), odnosno u skladu s prosječnim ocjenama prethodnih godina (približno 4 od maksimalnih 5), što govori o ujednačenom kvalitetu nastave tokom posljednjih godina.

Pored ocjena kvaliteta, 20,3% od anketiranih 212 studenata je putem ankete dalo svoje prijedloge za dalje unaprjeđenje kvaliteta nastave. Rezultati ankete i prijedlozi studenata su prezentirani na današnjoj II redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća našeg Fakulteta. Usvojen je zaključak da se isti detaljnije razmatraju po organizacionim jedinicama Fakulteta, te da sezaključci i mjere za poboljšanje kvaliteta dostave u pismenoj formi.

Slijedeća anketa studenata će biti provedena krajem nastave ljetnog semestra šk. 2017/18. godine, čime će se nastaviti kontinuirana aktivnost Odbora za osiguranje kvaliteta Veterinarskog fakulteta UNSA na monitoringu i unaprjeđenju kvaliteta nastave.

 

Prof.dr. Davor Alagić

Predsjednik Odbora za osiguranje kvaliteta Veterinarskog fakulteta UNSA

Kategorija: ODOK