E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

ODBOR ZA OSIGURANJE KVALITETA

VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

MEĐUNARODNA EVALUACIJA KVALITETA DODIPLOMSKOG STUDIJA

VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

EAEVE logo

European Association

of Establishments for Veterinary Education

Association Européenne

des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire

 

Veterinarska profesija jedna je od rijetkih čiji je stručni profil, odnosno vještine i kompetence koje veterinar mora steći prvog dana po diplomiranju, jasno propisan EU zakonskim propisima (EU Direktive br. 2005/36/EC i 2013/55/EU) o priznavanju profesionalnih kvalifikacija u ovirima EU. Naravno, garancija adekvatnosti pomenutih profesionalnih vještina i kompetencija za jednog veterinara je kvalitet završenog studijskog programa, odnosno usklađenosti studijskog programa sa zahtjevima pomenutih EU zakonskih propisa.

Po prvi put u svojoj historiji, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (VFS) će biti predmet oficijelne međunarodne akademske evaluacije kvaliteta dodiplomskog studijskog programa od strane Evropske asocijacije  institucija za veterinarsku edukaciju (eng. European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE http://www.eaeve.org). Ova provjera će se realizirati u periodu od 13. do 16. oktobra 2014. godine u formi konsultativne posjete na licu mjesta EAEVE tima.

EAEVE evaluacija našeg Fakulteta jedna je od ključnih aktivnosti usmjerenih ka unaprjeđenju kvaliteta dodiplomskog studija  VFS, odnosno kvaliteta stručnih kompetencija našeg diplomca prvog dana dana po diplomiranju, kao jednog od temeljnih strateških ciljeva VFS.

Preciznije informacije i instrukcije za studente i uposlenike VFS u vezi s evaluacijom možete pročitati OVDJE.

 

Doc.dr. Davor Alagić

Predsjednik Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

Zadnja dopuna informacija  08.10.2014.

 

Kategorija: ODOK