E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

U skladu s EAEVE procedurama i AGENDOM EAEVE posjete Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, obavještavamo studente i uposlenike našeg Fakulteta o mogućnosti individualnog sastanka s EAEVE ekspertima u srijedu, 15.10.2014. u terminu od 17:00 do 18:00 sati u zasebnoj prostoriji Dekanata VFS.

Ovim se daje mogućnost svima koji imaju potrebu da u povjerenju i licem u lice razgovaraju s EAEVE ekspertima bez prisustva predstavnika uprave VFS ili bilo kojih trećih lica.

Prijevod na engleski jezik će biti obezbijeđen.

Kategorija: ODOK